5 принципів успішного навчання

Чому одним вдається навчатися і зростати все життя, а іншим складно розвивати власну обдарованість?
Уже 17 років я займаюся навчанням дорослих. До нас на курси приходять люди, щоб отримати актуальні знання, удосконалити професійні навички, розібратися в собі. У процесі навчання поєднуються теорія і практика як дві основи успішної освіти. Теорія без практики не має сенсу, а практика без теорії – небезпечна.
Будь-що нове породжує опір, тому що це зміни. Дорослі можуть сприймати навчання по-різному: від «О, цікаво!» до «Знову, як в школі». Перше народжує енергію, друге – напругу. Причина напруженого ставлення до навчання може бути на поверхні. Навчання – це обмін. Нам дають знання, а ми віддаємо увагу, час, інші ресурси. Ми маємо бути відкритими до нових знань, довіряти вчителеві, джерелу знань. Саме тоді, коли ми не чинимо спротиву, відбувається засвоєння. Успішне засвоєння – упевненість у практиці.

5 принципів навчання

Є п’ять ключових принципів навчання, дотримання яких зробить ваше навчання ефективним:
1. Вивчення теорії, розуміння, як практичні інструменти та концепції застосовуються для вирішення найрізноманітніших питань у Вашій професійній та особистій сфері.
У сучасних умовах знайти потрібну теорію не є проблемою.Відкрито багато можливостей для онлайн-навчання, щороку друкують багато нових книг. Але успіх полягає в тому, щоб їїасимілювати. Люди переповнені почуттями та переживаннями, і знайти нові знання непросто. Раніше, роки 2–3 тому, я сміливо за квартал купувала 20–30 книг профільної тематики. Нині мій апетит до теорії набагато зменшився. Нагадую собі заповнену з верху до низу книжкову шафу. Але на полицях не тільки книги. Там біль за рідне місто, за країну. Тривога за близьких. Аби покласти туди щось нове, треба звільнити місце. Саме тому необхідно працювати у двох напрямках: турбуватися про себе, вивільнятися від емоцій, переживань і знаходити саме ті знання, які допоможуть вирішити питання у професійній та особистій сфері. Майбутнє за тимиекспертами, які будуть продовжувати пізнавати теорію.
2. Розвиток здібностей.
Здібності – це індивідуальні психологічні особливості людини, що забезпечують успіх, швидкість і легкість оволодіння діяльністю. Потенціал – здатність використовувати власні здібності. Коли ми говоримо про це, маємо пам’ятати про існування підводних каменів, що перекривають нашу ріку можливостей.
Дослухайтеся до себе і дайте відповідь, наскільки від 100 % загального потенціалу Ви викладаєтеся нині. У нормі ця цифра має бути не нижче 40 %, але й високі значення є критичними. Якщо постійно використовувати свій потенціал на 80 або 100 %, можна швидко вигоріти.

Чому люди не використовують свій потенціал:
– невизначеність – не знають, як рухатися вперед і безпечно досягати цілей. Для руху до цілей важливо бути автономним і робити власний вибір;
– відсутність функції досягнення цілей та реалізації. Навіть якщо ціль є, можуть упадати в безсилля;
– лінь, відсутність бажання діяти. Люди не можуть і не хочуть цього, коли виникає потреба рухатися і щось робити – виникає фрустрація.
До цієї категорії належать люди з так званим «прокляттям обдарованості»: коли людина має природні здатності, свій біологічний ресурс, але не розвиває їх. Причиною можуть бути відсутність сили волі, мотивації, самодисципліни.

Уміти використовувати власний капітал, ресурси і реалізовувати власний потенціал – завдання в будь-якому віці. Можуть бути різні інструменти, але зупинятися не можна.
3. Встановлення взаємозв’язків, уміння використовувати нові ідеї та застосовувати в повсякденному житті навички, отримані під час навчання.

Дорослі навчаються через практику. Практика без теорії небезпечна. Але якщо ми не можемо винести теорію за поле навчання в життя, вона теж утрачає свою силу. Важливо помічати і фіксувати воточенні те, що підкріплює теорію. Демонструвати отримані навички в побудові взаємодії з людьми, довкіллям.

Навички – це вміння застосовувати теорію в дії. І саме через це проходить особисте та професійне зростання.
4. Розширення кругозору означає вибір ресурсів, які розкривають уміння поглянути на проблему з різних точок зору та вирішити її за допомогою здобутих знань.

Розвиток – побічний ефект вирішення проблем. З однією і тією ж проблемою ми можемо зіткнутися декілька разів у житті, але вирішувати її по-різному. Коли ви потравляєте в непросту ситуацію, запитайте себе: як я можу її вирішити за допомогою тих інструментів, які в мене вже є? Які нові навички допоможуть мені вирішити її легше, успішніше, більш екологічно для до себе та інших учасників комунікації? Зрозумійте свої ресурси і використовуйте їх.
5. Управління навчанням.
Коли ми чимось керуємо, ми контролюємо цей процес і знаємо, яких результатів маємо досягти. У нас є мета – вектор нашого руху. Ми плануємо ресурси – час, гроші, які потрібно залучати до нашої зони розвитку. Є проста практика, якою я користуюся і яка допоможе Вам чітко бачити цілі та фіксувати результати. Коли починаєте читати книгу з професійної літератури, напишіть собі, на які питання хочете отримати відповіді з цієї книги. Мозку потрібні задачі, тоді він максимально фокусує увагу. Після прочитання проаналізуйте, на які питання отримали відповідь, наскільки вона повна, що ще потребує уваги. Ця практика може бути застосована і до освітніх програм, які Ви обираєте проходити.
Люди не завжди обирають те, що роблять, і роблять не те, що обирають. Учитися – це ризик. Ризик бути відкритим. Світ відкривається відкритим людям. І це взаємообмін, у якому ми зростаємо. Розвиток – це виклик. Виклик собі, бо буде потребувати ресурсів, самодисципліни, сили волі.

Справді, розвиток вимогливий. Але ми зростаємо в навчанні. Мирозширюємо поле реалізації своїх здібностей. Щасливою стає та людина, яка реалізовує свій потенціал.

Схожі записи